โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้ โรค 5 โรค อันตราย [คลิก]  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ความรู้โครงการ อย.น้อย [คลิก]  
  เอกสารประกอบการอบรมการจัดทำ logbook [ดาวน์โหลด]  
 
 

 

 
ม.นวมินทราธิราชมาแนะแนวการศึกษา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
โครงการ"หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ"
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562

 

ประชุมสมาคมครูและศิษย์เก่า
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 
             

 

 

ประเพณีสืบสานตำนานลอยกระทง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ประชุมสมาคมฯ เครือข่ายคณะกรรมการโรงเรียน
วันที่ 8 ตุลาคม 2562

 


 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพและวิจัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2562

กิจกรรม มุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562

กิจกรรมวันสันติภาพสากล
วันที่ 20 กันยายน 2562

 
             
      >> ชมภาพกิจกรรมย้อนหลัง <<      
             

 
   
 
 
   
             
 
 

 

 
             
      >>ประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง<<